Konferencie na serveri lists.madduck.net - Správcovské linky

Vitajte!

Tu sa nachádza zoznam verejne prístupných konferencií prevádzkovaných systémom Mailman na serveri lists.madduck.net. Kliknutím na názov konferencie sa dostanete na jej konfiguračné stránky. Pre konfiguráciu konferencie, ktorá nie je verejne prístupná zadajte URL podobné tomuto, ale na koniec za „/“ pridajte názov konferencie. Ak máte dostatočné práva, môžete založiť novú konferenciu.

Všeobecné informácie o konferenciách sú na informačnej stránke konferencie.

(Dotazy a pripomienky zasielajte na mailman@lists.madduck.net.)

   
Konferencia Popis
blog List receiving new stories from http://madduck.net/blog/
mailtags a list to discuss tagging emails in a portable way
thorndon-c Thordon C Superchamps coordination list
tuesdaysquash Coordination list for Club-K Tuesday night squash
vcs-home Discussion list for storing ~ under VCS control

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered