Vytvoriť konferenciu lists.madduck.net
Novú konferenciu môžete vytvoriť vyplnením tohto formulára. Názov konferencie bude použitý ako adresa, na ktorú sa budú posielať príspevky do konferencie, preto by mal obsahovať iba malé písmená. Po vytvorení konferencie už nemôžete jej názov zmeniť.

Naďalej musíte zadať e-mailovú adresu vlastníka konferencie. Na túto adresu bude zaslaná správa o vzniku konferencie a jej počiatočné heslo. Vlastník konferencie môže zmeniť toto heslo, pridať a odobrať vlastníkov konferencie.

Ak chcete, aby bolo počiatočné heslo vytvorené náhodne, vyberte príslušnú voľbu a nechajte polia s heslami prázdne.

Na založenie novej konferencie musíte mať oprávnenie. Každý systém má heslo pre vytváranie konferencií, ktoré musíte uviesť v spodnej časti formulára. Správcovské heslo môže byť na tento tento účel tiež použité.

Identita konferencie
Názov konferencie:
Adresa prvého vlastníka konferencie:
Vytvoriť počiatočné heslo náhodne?
nie áno
Počiatočné heslo:
Zopakovať počiatočné heslo:
Charakteristika konferencie
Majú byť noví účastníci držaní v karanténe? Ak odpoviete áno všetky príspevky nových účastníkov budú vyžadovať súhlas moderátora, skôr ako budú rozposlané.
nie áno
Zoznam podporovaných úvodných jazykov.

Poznámka: ak nevyberiete aspoň jeden úvodný jazyk, konferencia použije prednastavený jazyk servera Slovensky

Anglicky (USA)
Arabsky
Asturian
Brazílskou portugalčinou
Chorvátsky
Dánsky
Estónsky
Euskara
Francúzsky
Fínsky
Galician
Greek
Hebrejsky
Holandsky
Interlingua
Japonsky
Katalánsky
Kórejsky
Litovsky
Maďarsky
Nemecky
Nórsky
Portugalsky
Poľsky
Rumunsky
Rusky
Slovensky
Slovinsky
Srbsky
Taliansky
Turecky
Ukrajinsky
Vietnamsky
Česky
Čínsky (Taiwan)
Čínsky (Čína)
Španielsky (Spain)
Švédsky
Zaslať vlastníkovi konferencie správu s oznámením o založení konferencie?
nie áno

Heslo pre vytvorenie konferencie:

Naspäť na informačnú stránku konferencie
Naspäť na stránku s administráciou konferencie
Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered